Notities bij: Goslick van Hiddema

Woonde op Lauta State te Wier, die hij via zijn vrouw erfde. In 1548 verkocht hij het (boeren)huis op Lauta-state. Was in 1580 Fries afgevaardigde naar de Staten Generaal in Den Haag.