Notities bij: Focke Scheltes van Aysma

Deed in febr. 1569 een getuigenverklaring als lidmaat voor de kerkeraad van Emden in Duitsland. Was daarheen gevlucht i.v.m het bewind van Alva alhier. Stierf in ballingschap (in Emden ?)