Notities bij: Jisck van Aysma

Van haar is mogelijk een schilderij uit 1598 bekend, zie rkd.nl.

Identificatie gebaseerd op vererving; wapen
Opmerking portret Dupliek in spiegelbeeld van het portret IB 23243.Notitie fiche: 'vererving van Heemstra. wapen wijst op Aysma:Tjets van Aysma trouwde 1658 Feye van Heemstra, kleindochter vanHotkje van Aysma (1550-1603, enig kind) en Lolck van Aysma(1553-1593) die de jongere zuster was van de ongehuwde Jisck enMinck van Aysma (zie IB 23243). De identificatie is onzeker, daar de kleuren van het wapen van IB 23243 niet overeenstemmen met die zoals vermeld bij Muschart (CBG).Catalogus 'Nederlandse schilderijen in Mexico', 1964, nr.5, metafbeelding op p.29.Mededeling/correspondentie de ambassade der Nederlanden in Mexico, A.A.M. Stols en IB (F. van Kretschmar), september 1964 en eigenaar 2004.Negatief extern: eigenaar.Staande voor een opgetrokken gordijn waarachter lambrisering; wit vleugelmutsje met gerolde slippen, witte plooikraag, geplooide manchetten, donker kostuum met ceintuur, klein boekje (bijbeltje?) in de linkerhand, de rechterhand gebarend, ringen aan beide handen.