Notities bij: Minck van Aysma

Van haar is mogelijk een schilderij bekend, zie rkd.nl.

Identificatie gebaseerd op herkomst; vererving; wapen
Opmerking portret Gedateerd en Aetatis Suae linksboven: 'Aeta(...) Suae 57 /An(...) 1592'. In het verleden toegeschreven aan Adriaan Cronenburg, maar daaraan wordt inmiddels getwijfeld.Notitie fiche: 'geschonken door Jhr.Mr. F.J.J. van Eysinga in1894, afstammeling van Tjits van Aysma trouwde 1658 Feye vanHeemstra met wier zusters de tak van Schelte van Aysma uitstierfvan wier grootmoeder Lolck van Aysma geboren van Aysma(1553-1593) Minck de oudere en ongehuwde zuster was'.De identificatie staat enigszins op losse schroeven aangezien later de kleuren van het wapen op het fiche werden aangetekend: een zilveren leeuw op een blauw veld, hetgeen niet overeenstemt met de kleuren vermeld bij Muschart, een rode leeuw op een goud veld.Vergelijk ook IB 23244, mogelijk een variant van dit portret in spiegelbeeld, met hetzelfde wapen geschilderd in grisaille.A. Wassenbergh, 'l'Art du portrait en Frise au seizieme siecle',Leiden 1934p.94, met afbeelding nr.XLIII.Mededeling IB (F. van Kretschmar) 1964. Zie ook correspondentie met de ambassade der Nederlanden in Mexico, de heer A.A.M. Stols, 1964 en Van Heemstra 2004.Negatief F. Popken Leeuwarden, nr.641014.Wit vleugelmutsje met gerolde slippen, witte plooikraag,geplooide manchetten, donker vliegerkostuum, boekje (bijbeltje?) in derechterhand, ringen aan beide handen.