Notities bij: Doecke Scheltes van Aysma

Ligt in Oldehove (Leeuwarden) begraven. Had 6 kinderen. Was gedeputeerde voor Oostergo en deed intrede op 15-02-1581.