Notities bij: Lieuwe Hessels Lauta van Aysma

Was in 1538 eksysmaster (accijnsmeester ?) te Bolsward.