Notities bij: Doecke van Aysma

Wordt genoemd als 'heerschap' in 'Register van den Aanbreng' in Menaldumadeel. In 1511 en 1514 mede-eigenaar van Aysma-State, met zijn broers en zusters)