Notities bij: Gerben Hesselsz. van Aysma

Uit: www.archieven.nl
232-01 Klooster Marienberg te Anjum bij Berlikum 3. Regestenlijst

02. Frater Gerbrandus Hesseli schenkt aan zijn convent te Aengium als een memorie voor zijn ouders Hesselus Aijsma en Thijall en zijn overleden zusters Catharina, Lolka en Abel 7 gouden Rijnse guldens 's jaars uit Aijsmagoed in Dijxterhuijsen of Fons minor(?) te Jorwert, in te gaan na 9 jaren, gedurende welke zijn broers en zusters deze zullen genieten, die ook het recht krijgen daarna te allen tijde 3 gulden rente van het klooster te kopen. Anno Domini MCCCCC duodecimo mensis Januarij die sexto decimo.

Datering 16 januari 1512
NB Afschrift op papier; Volgens het Stamboek van de Friesche adel was Gerbrandus Aysma abt van Anjum, later van Achlum