Notities bij: Hessel Aysma

Woonde op Aysma State onder Beetgum. Hij had dus 2 kinderen, waarvan de eerste zeer jong stierf en de tweede '...ontviel der moeder, bij gelenheid dat het hoog water was, en verdronk in de gracht van Lautastate.'