Notities bij: Tieth Herema

Erfde Aysma State te Beetgum, toen haar kinderen en 1e man overleden waren.