Notities bij: Hessel Lauta van Aysma

Erfde Aysma State te Beetgum. Noemde zich als eerste met de dubbele achternaam Lauta van Aysma.