Notities bij: Epe van Aesgema

Ouders gegokt ! Woonde te Leeuwarden. Kapitein bij huwelijk.