Notities bij: Anna Mellesd. Broersema

Was in 1700 eigenaar van 'Osinga State' te Schettens. (als mevr. Van Aysma).
In 1648 leefde er een Capitein Wigbold van Broersema.
Ouders gegokt; vrijwel zeker.
Van haar is een schilderij bekend, zie hieronder!

1139. Broersma. Anna Mellesdr. Broersma. Echtg. van Hotze
van Aysma van Lauta (geb. 1628).
Door H. Monsma. Bij Mr. L. E A. Baron Sloet tot Oldhuis te Haarlem.

ICONOGRAPHIA BATAVA
BEREDENEERDE LIJST VAN GESCHILDERDE EN GEBEELDHOUWDE PORTRETTEN VAN NOORD-NEDERLANDERS IN VORIGE EEUWEN, DOOR E.W. MOES
Adjunct- Bibliothecaris aan de Universiteits- Bibliotheek te Amsterdam. DEEL I.
AMSTERDAM
FREDERIK MULLER & Co.
1897