Notities bij: Hotze Scheltes van Aysma

Ook wel: Hotze van Aysma. Woonde te Schettens op Osinga State. Was kapitein van een comp. hoogduitse soldaten in het regiment van Solms. Zijn eerste huwelijk met Anna van Renssen (volgens Adelsboek) kon niet correct zijn, daar de kinderen even oud als hem waren, daarom heb ik die geschrapt.
Hij trouwde op dezelfde dag als zijn zus Lolck !

Volgens http://www.bitgummole.nl/file/states.pdf
Na de dood van Albert is Hotze Hessels van Aysma (mede-)eigenaar, in ieder geval tot
1681. Hotze kocht op zeker moment het aandeel dat zijn zuster Jeltje in de state had.
Dat deel was ongeveer éénderde van het totaal. Hotze was dus toen voor minstens
tweederde eigenaar. Van 1681 tot na 1700 was zijn weduwe, Anna Melledr. Broersma,
eigenaresse van de state. Zij werd opgevolgd door Schelte Hotzes van Aysma, die
overleed in 1708. Hij was getrouwd met Anna Ida Spruyt. Aysma State was blijkbaar
een prettig huis voor een weduwe, want hoewel hun zoon die zich Hotze van Aysma van
Lauta noemde, eigenaar werd, bleef moeder Anna tot haar dood in 1738 op de state
wonen.