Notities bij: Hotze Hessels van Aysma

Was in augustus 1599 volmacht van Menaldumadeel.
Bewoner Aysma State te Beetgumermolen en lid van de admiraliteit van Dokkum en/of Harlingen.

http://www.stinseninfriesland.nl/AysmaState.htm:
Bij zijn dood was het goed 79 pondemaat groot. In de beschrijving van zijn inboedel werd ook enig wapentuig vermeld: "een helleboorde (een piek met een dwarsbijl); een slechte (= gewone) dolk; een vrij schoot harnasch, voor achter craege ende stormhoedt; een pistolet met een holster, een cuyck bant tot harnasch". Dat zal hij als geus vast en zeker regelmatig nodig gehad hebben.