Notities bij: André Aantzn. Buwalda

Startte in januari 1993 onderzoek betreffende alles wat met Buwalda's te maken heeft. Vanaf 2011 samengewerkt met Jan Hugo Buwalda aan de stamboom.
Woonde te Schettens, Bolsward, Schettens.