Notities bij: Regnerus Annius

Woonde te Witmarsum, Leeuwarden. Was advocaat.