Notities bij: Here Gerloffsz. Bongestins

Woonde te Witmarsum.