Notities bij: Fed Douwesdr. Popma

Was eigenaar van de helft van Sickema Sate te Schettens. Voorts eigenaar van 20 PM land in de sate Brungedyck te Schettens.