Notities bij: Gerrit Arnold Buwalda

Woonde te Schettens, Bolsward.