Notities bij: Meinte Buwalda

Woonde te Schettens.