Notities bij: Jantje Swerms

Woonde te Sneek, Hengelo.