Notities bij: Andries Hermanus Swerms

Woonde te Gorredijk.