Notities bij: Klaasje Swerms

Woonde te Harlingen. Later van 1913-1929 in Ned. Indie.