Notities bij: Jeltje Swerms

Was onderwijzeres te Deventer en later te Amsterdam.