Notities bij: Geertje Antonides

Woonde te St. Jacobiparochie.