Notities bij: Johannes Balthasar Swerms

Later hoofd O.L.S. te Dronrijp (1880-1913). Woonde te Franeker. Geb.datum 20 febr. 1853 volgens internet www.familysearch.org, zie archief. Beide 'toevallig' opdezelfde datum geboren, klopt dat wel ?