Notities bij: Hiltje Swerms

Of huwelijk te Dronrijp, volgens Ned. Patr. 14e j.g. pag. 88.