Notities bij: Grietje Pytters Agema

Woonde te Bolsward.
Ouders gegokt.
Tresoar: NB: zij is weduwe van de oudraadsman Jacob de Cok


Bolsward 1771 2261 Atte Pietters Agema oud borgemeester en gasthuisvoogd der steede Bolsward oud ruim 82 iaaren is den 6 feebruari 1771 gestorven en is hier begraven broerkerk.
Bolsward 1775 2261 Ao 1775 op den 8 februari is overleeden Riemer Agema oud ontrent 52 iaaren en leidt alhier begraven broerkerk