10 okt 2016                   

Echtgenoot: Feye van Aylva #22013
Geboren: Gedoopt: Overleden: 6 Dec 1631 in Menaldumadeel, Menaldum 1 Begraven: in Menaldumadeel, Menaldum 1 Vader: Sijbolt Epes van Aylva #11207 Moeder: Frouck Feyesd. van Goslinga #11283 Notities
Echtgenote: Aelcke Hansd. van Galama #11414 Getrouwd: ___ 1596 1
Geboren: Overleden: 9 Apr 1622 2,1 Begraven: in Menaldumadeel, Menaldum 1 Vader: Hans van Galama #11379 Moeder: Riem Herckesd. van Popma #11380 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Tjepcke van Aylva #22015 Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1640 1 Echtgenote: Frau van Douma #22016 Getrouwd: 7 Feb 1629 in Menaldumadeel Notities
Bronnen: (1) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. (2) Stamboek van den Frieschen Adel Hoofdstuk: Aylva. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex