10 okt 2016                   

Echtgenoot: Agge Aggez #21999
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Gaets Ulbesdr. Rispens #21998 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Ulbe Ulbes Rispens #2115 (schepen van Bolsward) Moeder: Eelck Sjoerds Aylva #2116
'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex