10 okt 2016                   

Echtgenoot: Take Buuinga #21995
Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1515 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Itzen Aylva #21994 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Peter Epes van Aylva #11319 (Grietman van Wonseradeel 1477) Moeder: Jelck Mockema #21991
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex