10 okt 2016                   

Echtgenote: Rixt Aebinga #21993
Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1539 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Peter Aylva #21992 Getrouwd:
Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1543 2,1 Vader: Peter Epes van Aylva #11319 (Grietman van Wonseradeel 1477) Moeder: Jelck Mockema #21991 Notities
Bronnen: (1) Genealogie Aylva, door P. Noomen. (2) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex