10 okt 2016                   

Echtgenote: Jelck Mockema #21991
Geboren: Gedoopt: Overleden: BEF 1507 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Peter Epes van Aylva #11319 Getrouwd:
Geboren: Beroep: Grietman van Wonseradeel 1477 2 Vader: Epe Tjaerts Aylva #21989 (grietman Wonseradeel 1456) Moeder: Teda Hermana #21990 Notities
M Kind 1: Peter Aylva #21992 Geboren: Gedoopt: Overleden: ___ 1543 1,3 Echtgenote: Rixt Aebinga #21993 ovl. ___ 1539 Getrouwd: Notities
V Kind 2: Itzen Aylva #21994 Geboren: Gedoopt: Overleden: Echtgenoot: Take Buuinga #21995 ovl. ___ 1515 Getrouwd:
Bronnen: (1) Internet: http://depot.knaw.nl/5182/1/aelua.pdf. (2) Grietmannen van Wonseradeel. (3) Genealogie Aylva, door P. Noomen. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex