10 okt 2016                   

Echtgenoot: Laes Sjucks Burmania #21970
Geboren: Gedoopt: 26 Jan 1638 in Leeuwarderadeel, Britsum 1 Overleden: Vader: Sjuck van Burmania #15038 Moeder: Catharina Evertsd. Entens van Mentheda #15039
Echtgenote: Jeltje Agatha van Aylva #11276 overleed in de ouderdom van: 41 Ook bekend als: Juliana Agatha van Aylva 1 Getrouwd: 20 Mrt 1664 in Leeuwarderadeel, Cornjum 1
Geboren: ___ 1641 Overleden: 26 Dec 1682 (zie info 1) Vader: Ulbe Hobbesz. van Aylva #11045 (Grietman van Baarderadeel 1640-1647) Moeder: Hylck Ayzoos. van Lijcklama #11042
Bronnen: (1) Internet: www.simonwierstra.nl/aylva.htm. Gebeurtenisinformatie Info (1) Martenastate. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex