10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jacob Pieters Poelstra #21747 overleed in de ouderdom van: 72
Geboren: ___ 1781 1 Gedoopt: Overleden: 26 Sep 1853 in Harlingen 1 Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Aafke Sikkes Brouwer #12758 overleed in de ouderdom van: 45 Getrouwd: 30 Jul 1809 in Franeker 1
Geboren: 21 Jul 1791 in Wonseradeel, Longerhouw 2 Gedoopt: 8 Aug 1791 in Wonseradeel, Longerhouw 2 Overleden: 17 Mrt 1837 in Harlingen 1 Vader: Sikke Jans Brouwer #12753 (boer) Moeder: Lieukje Sikkes Bangma #12754
Bronnen: (1) E-mail van Douwe Bonnema dd 3-8-2010. (2) DTB boeken Schettens-Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex