10 okt 2016                   

Echtgenoot: Hendrik de Vries #2551
Geboren: 6 Mei 1876 in Dokkum 1 Beroep: pakhuisknecht Vader: Pier de Vries #4142 (arbeider) Moeder: Jannie Zeilmaker #4143 Notities
Echtgenote: Jantje Buwalda #2550 overleed in de ouderdom van: 87 Getrouwd: 20 Mei 1900 in Dokkum 1
Geboren: 24 Nov 1876 in Oostdongeradeel, Ezumazijl onder Anjum 2,1 Beroep: dienstbode Overleden: 15 Jun 1964 2 Begraven: in Dokkum 2 Vader: Eelke Ulbes Buwalda #3445 (schelpvisser, arbeider) Moeder: Klaaske Jans Beintema #3446 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Internet: www.graftombe.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex