10 okt 2016                   

Echtgenote: Geeltie Tiepckes Camstra #21660
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Tiepcke Jacobs Camp #21658 Moeder: Hidtie Doytses #21659
Echtgenoot: Jentje Foeckes Bierema #21653 Getrouwd: 25 Jan 1695 in Barradeel, Minnertsga 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Jan 1704 in Barradeel, Minnertsga 1 Beroep: Koopman, wagenmaker Vader: Moeder: Andere partner 1 Notities
Bronnen: (1) Internet: http://www2.tresoar.nl/nieuwland/genea/hz010835.htm. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex