10 okt 2016                   

Echtgenoot: Pier Baukes #21626
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenote: Trijntje Watses #11697 Getrouwd: 23 Mei 1731 in Wonseradeel, Tjerkwerd
Gedoopt: 19 Mrt 1713 in Wonseradeel, Longerhouw 1 Vader: Watse Piers #11672 (Boer, ontvanger, dorpsrechter) Moeder: Renskje Meinerts #11681 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl, 1. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex