10 okt 2016                   

Echtgenote: Minke Aebbes #21619 Ook bekend als: Minke Eebes 1
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Luytsen Wiltjes #12287 Ook bekend als: Luitsen Wiltjes 2 Getrouwd: ___ 1746 3
Gedoopt: 27 Feb 1701 in Rauwerderhem, Poppingawier 1 Religie: Ned. Hervormd 2 Overleden: ___ 1781 Wymbritseradeel, Gauw 3,4 Beroep: boer te Rauwerd/Wommmels 3 Vader: Wiltje Pijters #10312 Moeder: Fook Luytzens #10254 Andere partner 1 Notities
M Kind 1: Ulbe Luitjens #10255 Gedoopt: 26 Nov 1747 in Wymbritseradeel, Abbega 1
V Kind 2: Lolkje Luitjens #21620 Geboren: Mei 1749 in Wonseradeel, Longerhouw 2,1 (zie info 1) Gedoopt: 18 Mei 1749 in Wonseradeel, Dedgum 2,1 Overleden:
V Kind 3: Wiltie Luitjens #10247 Gedoopt: 20 Mei 1753 in Wymbritseradeel, Heeg 1
V Kind 4: Akke Luitjens #10313 Gedoopt: 21 Jan 1755 in Wymbritseradeel, Heeg 1 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Douwe M. Bonnema dd 7-08-2010. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Internet: http://www.geni.com/people/Luytien-Luitjen-Wiltjes/6000000003869845433. (4) Internet: http://groups.yahoo.com/group/Friesland-genealogy/message/23236. Gebeurtenisinformatie Info (1) Opm.: De geboortedatum was even voor mei 1749 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex