10 okt 2016                   

Echtgenote: Elisabeth van der Bijl #21556 leeftijd: 88
Geboren: 1 Feb 1928 in Leeuwarden 1 Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Ulbe Greidanus #21555 leeftijd: 89 Getrouwd: 10 Mei 1951 in Tietjerksteradeel 1
Geboren: 24 Jan 1927 in Franekeradeel, Tzum 1 Gedoopt: Overleden: Religie: Gereformeerd 1 Beroep: landarbeider 1 Vader: Pieter Greidanus #17344 Moeder: Jantje Bakker #17343 Notities
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex