10 okt 2016                   

Echtgenote: Elisabeth Bijkersma #21529
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Foeke Wijnia #21528
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Dirk Wijnia #21526 leeftijd: 88 Geboren: 21 Jan 1928 in Hennaarderadeel, Oosterend 1 Overleden: Religie: Gereformeerd Beroep: Hoofd bijz.school 1 Echtgenote: Cornelia Smits #21527 geb. 7 Mei 1932 Getrouwd: 12 Aug 1953 in Zuid-Holland, Rotterdam 1 Notities
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex