10 okt 2016                   

Echtgenote: Froukje van der Schel #21490
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hantje Bruinsma #21489
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
M Kind 1: Hessel Bruinsma #20534 leeftijd: 105 Geboren: 24 Feb 1911 in Wymbritseradeel, Wolsum 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: landarbeider, fabr. arbeider 2 Echtgenote: Antje Bakker #20535 geb. 29 Dec 1919 Getrouwd: 6 Mei 1943 in Wymbritseradeel 2 Notities
Bronnen: (1) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex