10 okt 2016                   

Echtgenote: Joukje Visser #21303 overleed in de ouderdom van: 37
Geboren: 12 Aug 1887 in Hennaarderadeel 1 Gedoopt: Overleden: 4 Dec 1924 in Wonseradeel 1 Vader: Moeder:
Echtgenoot: Roelof Bakker #19600 leeftijd: 125
Geboren: 20 Okt 1890 in Aengwirden, Tjalleberd 2,3 Gedoopt: Overleden: Beroep: arbeider 3 Religie: Gereformeerd 1 Vader: Harmen Roelofs Bakker #19601 Moeder: Maria Visser #19602 Notities
Bronnen: (1) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. (2) Internet: www.tresoar.nl. (3) Bevolkingsregisters Wonseradeel: Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex