10 okt 2016                   

Echtgenote: Trijntje Aukes #21212
Geboren: Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder: Notities
Echtgenoot: Jan Jelles #21208 Getrouwd: 20 Mei 1792 in Hennaarderadeel, Oosterend 1
Geboren: in Wonseradeel, Longerhouw 1 Gedoopt: 6 Apr 1765 in Wonseradeel, Makkum 1 (zie info 1) Overleden: Religie: R.K. 1 Vader: Jelle Jans #12764 (huisman) Moeder: Gertje Johannes #20068 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. Gebeurtenisinformatie Info (1) Getuige: Reinske Claeses Opm.: Getuige in plaats van Reinaert Jans 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex