10 okt 2016                   

Echtgenote: Jeltje Adema #101 leeftijd: 78
Geboren: 6 Sep 1938 in Rauwerderhem, Sijbrandaburen 1 Vader: Gerrit Gerrits Adema #8515 (bankwerker) Moeder: Akke Terpstra #8516 Notities
Echtgenoot: Aant Buwalda #99 overleed in de ouderdom van: 75 Getrouwd: 12 Dec 1963 in Sneek 2
Geboren: 7 Dec 1938 in Wonseradeel, Schettens 3,4 Religie: Gereformeerd 2 Beroep: timmerman, aannemer 3 Overleden: 15 Mei 2014 in Sudwestfryslan, Bolsward 5 Begraven: 20 Mei 2014 in Sudwestfryslan, Schettens 5 Vader: Meinte Jans Buwalda #80 (timmerman, aannemer) Moeder: Geertje Boerstra #93 Notities
M Kind 1: Meinte Buwalda #102 leeftijd: 52 Geboren: 25 Sep 1964 in Wonseradeel, Schettens Religie: Hervormd Beroep: directeur bouwbedrijf Echtgenote: Janny Bakker #108 geb. 7 Apr 1968 Getrouwd: 14 Jul 1989 in Wonseradeel Notities
V Kind 2: Akkelina Boudina Buwalda #103 leeftijd: 49 Geboren: 21 Mrt 1967 in Wonseradeel, Schettens Beroep: bloembindster Echtgenoot: Rintsje Elgersma #1191 geb. 26 Mrt 1965 Getrouwd: 18 Mei 1989 in Wonseradeel Notities
M Kind 3: Gerrit Arnold Buwalda #104 leeftijd: 47 Geboren: 23 Jan 1969 in Wonseradeel, Schettens Beroep: administratief medewerker Echtgenote: Sjoerdtje Noordhuis #1192 geb. 26 Mei 1968 Getrouwd: 16 Apr 1992 in Wonseradeel, Witmarsum Notities
V Kind 4: Margreet Buwalda #105 leeftijd: 45 Geboren: 15 Dec 1970 in Wonseradeel, Schettens Beroep: kapster, eigenaar kapsalon Echtgenoot: Broer Jan Zaagemans #6422 geb. 3 Aug 1968 Getrouwd: 10 Mrt 2000 in Wonseradeel 6 Gescheiden: Notities
M Kind 5: André Aantzn. Buwalda #106 leeftijd: 44 Geboren: 21 Jun 1972 in Wonseradeel, Schettens 3 Gedoopt: 30 Jul 1972 in Wonseradeel, Schettens 7 Religie: Gereformeerd, Hervormd Beroep: controller Echtgenote: Cornelia Hannema #2858 geb. 14 Mei 1971 Ook bekend als: Corrie Hannema Getrouwd: 31 Mei 2002 in Wonseradeel, Witmarsum 6 Kerk. huwelijk: 31 Mei 2002 in Wonseradeel, Longerhouw 6 (zie info 1) Notities
Bronnen: (1) Familie archief Adema. (2) Mondelinge mededeling door dhr. A. Buwalda. (3) Gemeentearchief Wonseradeel. (4) Internet: koninklijke Bibliotheek online, www.kb.nl. (5) Internet: www.mensenlinq.nl. (6) Trouwkaart in persoonlijk archief André A. Buwalda. (7) Fotoboek Andre A. Buwalda. Gebeurtenisinformatie Info (1) ds. M.R. Veen, destijds predikant te Schettens-Longerhouw-Schraard, deed de dienst. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex