10 okt 2016                   

Echtgenoot: Jan Atsma #20832 overleed in de ouderdom van: 84 Geboren: 29 Jul 1903 in Wymbritseradeel, Oosthem 1,2 Gedoopt: Overleden: 25 Jan 1988 in Sneek 1,2 Begraven: 29 Jan 1988 in Wonseradeel, Schettens 1,2 Vader: Moeder:
Echtgenote: Jantje Bakker #20831 overleed in de ouderdom van: 88 Getrouwd: ___ 1940 2 Geboren: 15 Feb 1906 1 Gedoopt: Overleden: 19 Apr 1994 1 Begraven: in Wonseradeel, Schettens 1 Vader: Bauke Dirks Bakker #17778 Moeder: Antje Plantinga #17779 (Veehoudersche)
Bronnen: (1) Grafsteen Hervormde Kerk te Schettens. (2) Internet: www.archiefleeuwardercourant.nl. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex