10 okt 2016                   

Echtgenote: Yfke Jolkes Postma #20811 overleed in de ouderdom van: 49
Geboren: 29 Jun 1788 1 Gedoopt: Overleden: 4 Okt 1837 1 Vader: Jolke Jacobs Postma #21743 Moeder: Yfke Dirks #21744
Echtgenoot: Jan Sikkes Brouwer #12756 overleed in de ouderdom van: 41 Getrouwd: 12 Jun 1814 in Hennaarderadeel 2
Geboren: 19 Jan 1786 in Wonseradeel, Longerhouw 3 Gedoopt: 29 Jan 1786 in Wonseradeel, Longerhouw 3 Beroep: boer 2 Overleden: 18 Mei 1827 in Franeker 1 Vader: Sikke Jans Brouwer #12753 (boer) Moeder: Lieukje Sikkes Bangma #12754 Notities
Bronnen: (1) E-mail van Douwe Bonnema dd 3-8-2010. (2) Internet: www.allefriezen.nl. (3) DTB boeken Schettens-Longerhouw. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex