10 okt 2016                   

Echtgenote: Wiebrig de Jong #20568 leeftijd: 108
Geboren: 22 Feb 1908 Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Dirk M. de Vries #19048 leeftijd: 115 Getrouwd:
Geboren: 22 Sep 1901 in Wonseradeel 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Minze Theunis de Vries #17617 (gardenier, veehouder) Moeder: Siementje Dirks Bakker #17618 Notities
Bronnen: (1) Internet: www.tresoar.nl. (2) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex