10 okt 2016                   

Echtgenote: Antje Bakker #20535 leeftijd: 96
Geboren: 29 Dec 1919 in Wymbritseradeel 1,2 Gedoopt: Overleden: Vader: Moeder:
Echtgenoot: Hessel Bruinsma #20534 leeftijd: 105 Getrouwd: 6 Mei 1943 in Wymbritseradeel 2
Geboren: 24 Feb 1911 in Wymbritseradeel, Wolsum 1,2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: landarbeider, fabr. arbeider 2 Vader: Hantje Bruinsma #21489 Moeder: Froukje van der Schel #21490 Notities
M Kind 1: Anne Jentje Bruinsma #18435 leeftijd: 68 Geboren: 12 Jun 1948 in Wymbritseradeel, Nijhuizum 2 Gedoopt: Overleden: Religie: Ned. Hervormd 2 Beroep: slagersknecht 2 Notities
Bronnen: (1) Lidmatenboek Schettens-Longerhouw 1929-19xx. (2) Bevolkingsregisters Wonseradeel, klappers. 'From the Buwalda Genealogy, made by André A. Buwalda & Jan Hugo Buwalda' Naamindex